Leserinnlegg:

Ufortjent pepper for vind-stopping

Publisert:

Jeg synes reindriftsnæringa får utfortjent mye pepper, de får all skyld for å stoppe vindkraft-prosjekter i Finnmark. Den virkelige motstanderen er vel heller vannkraft-produsentene på Vestlandet? De ønsker ikke mer kraftkonkurranse, og har sterke lobbygrupper. Finnmark avspises med ...

Leserinnlegg:

Syke eldre i Sør-Varanger kommune igjen på sparekuttlista

Publisert:

Sør-Varanger demensforening reagerer sterkt på at det er kommet forslag om avvikling av omsorgstilbudet, 4 dagaktivitetsplasser for demenssyke, på Nordmo gård.

Leserinnlegg:

Bryt tausheten om HIV/aids

Publisert:

Risikoen for å bli smittet med HIV/AIDS øker med globalisering. Vi vet at antall klamydiasmittede er stor i samiske lokalsamfunn. Tiden er inne for å bryte ned tabuer rundt HIV/aids også.

Leserinnlegg:

110-sentral for Finnmark - Uttalelse Finnmark Senterparti

Publisert:

Finnmark Senterparti er av den oppfatning at 110-sentralen for Finnmark fortsatt skal ligge i Finnmark. Det vil være viktig og fortsatt opprettholde og videreutvikle slike kompetansearbeidsplasser i Finnmark av samfunnssikkerhets og beredskapsmessige hensyn.

Stolt, sterk og - usynlig?

Kommentar:

Stolt, sterk og - usynlig?

Publisert: - Oppdatert: 29.11.2015 kl 15:11

Porsanger kommune fikk nye politiske makthavere etter valget. En av fanesakene i valgkampen var «åpne prosesser». De la aldri skjul på at de var kritiske til Høyres og FrPs måte å styre på, og velgerne ga Arbeiderpartiet, Sosialistisk Ven­streparti, Senterpartiet og Tverr­politisk liste ...

Leserinnlegg:

FeFos samarbeidsavtale med NJFF

Publisert:

FeFos samarbeidsavtale med NJFF Finnmark og NJFF sikrer lokale jakt- og fisketradisjoner i Finnmark.

Leserinnlegg:

Sjømatindustrimeldingen og pliktene

Publisert:

Ingalill Olsen i Finnmark AP bruker både storslegga og sin selektive hukommelse i sitt innlegg om sjømatindustrimeldingen i Ságat 23. november.

Leserinnlegg:

Samepolitikken mer enn budsjettøkninger

Publisert:

Å kalle en mindre budsjettendring for krisebudsjett for Sametinget faller på sin egen urimelighet. Det var i NRK Sápmi 24. november at Aps parlamentariske leder på Sametinget, Vibeke Larsen, og NSRs parlamentariske leder på Sametinget, Kirsti Guvsám, kritiserte resultatet av ...

Leserinnlegg:

Kristendommen på vei ut! Hva blir det neste?

Publisert:

Stadig flere i vårt land melder seg ut av statskirken, eller de ønsker ikke å tilhøre noe kristent samfunn. Med andre ord, de er å ateister, agnostikere eller annet. De lar ikke sine barn døpe, lærer dem heller ikke Gudstro, de ber ikke Fadervår med barna, ei heller synger de aftensangene ...

Astma til jul?

Publisert:

Nå har også apotekkjedene kastet seg på duftbølgen.

Leserinnlegg:

Vold i nære relasjoner og likestilling mellom kjønn

Publisert:

Som sametingsrepresentant for Nordkalottfolket får jeg tilgang på mye informasjon om samfunnsmessige forhold i nordområdene på godt og vondt. Noe av det som opprører meg aller mest er den utviklingen vi ser innenfor «vold i nære relasjoner».

Leserinnlegg:

Vi snakker om demens i Porsanger

Publisert:

Førstkommende onsdag blir det informasjon om sykdommen demens i kommunestyresalen på Rådhuset.

Hva Karasjok årbok forteller

Leserinnlegg:

Hva Karasjok årbok forteller

Publisert:

Vi utgir nå sjuende utgave i årbokrekka. Vi har intervjuet kvinner og menn om andre verdenskrig, evakueringa og tida etter med forsynings- og gjenreisningshjelp.

Leserinnlegg:

Storskog: Manglende gjennomføringsevne – eller vilje?

Publisert:

Liv Signe Navarsete (SP) stilte justisminister Anders Anundsen følgende spørsmål i spørretimen. (Dokument nr. 15:156 (2015-2016) Besvart: 13.11.2015).

Leserinnlegg:

NKP støtter arbeiderne og lokalsamfunnet i Sør-Varanger

Publisert:

Norges Kommunistiske Parti reagerer sterkt at opp mot 400 arbeidere ved Sydvaranger Gruve mister jobben; I stedet for å få utbetalt julelønnen sin, fikk de beskjed om at de mister arbeidet. En liten redning kom da Sparebank1 Nord-Norge forskutterte 19 millioner kroner i feriepenger til de ...

Leserinnlegg:

Løysing på eit gammalt problem

Publisert:

Kjellrun Wilhelmsen, sametingsrepresentant for Nordkalottfolket, etterlyser i Ságat 25.11 pålitelege tal for kor mange som er samisktalande. Ho er ikkje den einaste som har spurt etter dette talet. Europarådet har òg spurt. Noreg har skrive under den europeiske pakta for minoritetsspråk, og ...

Kommentar:

Sydvaranger-konkursen

Publisert:

Sist onsdag fikk rundt 400 ansatte på Sydvaranger Gruve AS (SVG) beskjeden de hadde håpet de skulle slippe å få, selv om varsellampene hadde blinket lenge.

Leserinnlegg:

Hvor mange snakker samisk, egentlig?

Publisert:

Det offentlige samfunn er opptatt av å styrke samisk språk, og flere lover og ordninger er med på å tilrettelegge for dette.

Leserinnlegg:

Helsepark bare for samene?

Publisert: - Oppdatert: 24.11.2015 kl 12:07

Jeg reagerer på at leder i SANKS Karasjok, Gunn Heatta, sier til Finnmark Dagblad 4. november at samene er nedprioritert når arbeidet med samisk helsepark i Karasjok står i stampe.

Et sametingsbudsjett på sparebluss

Leserinnlegg:

Et sametingsbudsjett på sparebluss

Publisert:

Regjeringens budsjettforslag innebærer en realnedgang for alle Sametingets områder, spesielt næringssatsinger blir skadelidende.

Leserinnlegg:

Skolen i forfall?

Publisert:

Nei dette gjelder ikke bygninger som det ofte er fokus på, det gjelder den opplæring våre barn og barnebarn får på skolene omkring.

Leserinnlegg:

Årsmøteuttalelse fra Tana bondelag

Publisert:

Tana bondelag vil ha vekst i landbruket. Ett årsverk i landbruket genererer 1,5 årsverk i samfunnet. Tana har mange flinke bønder som produserer førsteklasses melk og kjøtt. Bøndene holder store arealer i aktiv drift. Her dyrkes næringsrikt gras som dyrene fortærer og som igjen gir melk og ...

Leserinnlegg:

Sjømatmeldinga

Publisert:

Sjømatmeldingen ble som Nord-Norge fryktet: full seier for de som har forsynt seg av Nord-Norske fiskeriressursene uten å oppfylle sine forpliktelser. Trålrederiene til Akerkonsernet, Nergårdkonsernet, Roaldnes AS, Homøy Holding, Rosund Holding med flere får rikelig belønning gjennom å få ...

SNF bidrar med 1,2 årsverk gratis til det samiske samfunnet

Leserinnlegg:

SNF bidrar med 1,2 årsverk gratis til det samiske samfunnet

Publisert:

SNF-Samisk KvinneForum la dette fram for Sametingets finanskomite tirsdag 17.11.15 og argumenterte for å få økt organisasjonstilskudd. I år er tilskuddet til SNF 170.000 kr. SNF har regnet ut at fem styremedlemmer årlig utfører organisasjonsarbeid for i alt 430 000 kr; som altså er ubetalt ...

Leserinnlegg:

Solidaritetshilsen til Nordens Klippe

Publisert:

Utdanningsforbundet Finnmark vil med dette uttrykke sin forståelse og støtte overfor de oppsagte arbeiderne i Nordens Klippe. Tidspunktet som er valgt for å slå Syd-Varanger gruver konkurs, virker kaldt og beregnende. Slikt er sterkt kritikkverdig.