ANNONSE
Annonse
Ságat

Corona-penger til fiskeværene

Kon­su­lent Simon Pind Jes­sen fore­slår over­for Nord­kapp for­mann­skap at sel­skap­et Bird­sa­fa­ri, som dri­ves av Ola Tho­mas­sen i Gjes­vær, gis 650.000 kro­ner til klas­sing av de to far­tøy­ene som be­nyt­tes for å ta tur­ist­er med ut til Gjes­vær­stap­pan. Foto: Geir Jo­han­sen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!