Ságat

Carl Gøran er klar for redaktørstilling

Som pro­gram­re­dak­tør skal Carl Gø­ran Larsson lede NRK-gjen­gen som pro­du­se­rer alt av sam­isk barne­inn­hold, mu­sikk­sat­sin­gen NRK Urbi, sa­me­nes na­sjo­nal­dags­sen­ding og na­sjo­na­le sam­iske se­ri­er.

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!