Ságat

– Bare urfolk kan tilkjennes kollektivt eierskap

– Ur­folk har en kul­tur som in­ne­bæ­rer at ei­en­doms­rett har en be­tyd­ning som er ve­sens­for­skjel­lig fra be­tyd­nin­gen av en al­min­ne­lig ei­en­doms­rett, og det sær­skil­te ved et ur­folks kul­tur er ver­net av ra­se­dis­kri­mi­ner­ings­kon­ven­sjo­nen, ar­gu­men­te­res det fra Guttorm-gruppen.
 Foto: Stein Torger Svala

– Ur­folk har en kul­tur som in­ne­bæ­rer at ei­en­doms­rett har en be­tyd­ning som er ve­sens­for­skjel­lig fra be­tyd­nin­gen av en al­min­ne­lig ei­en­doms­rett, og det sær­skil­te ved et ur­folks kul­tur er ver­net av ra­se­dis­kri­mi­ner­ings­kon­ven­sjo­nen, ar­gu­men­te­res det fra Guttorm-gruppen. Foto: Stein Torger Svala

Publisert:

Sist oppdatert: 27.01.2023 kl 07:43

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!