Ságat

Levering av organisk avfall i Karasjok:

– Vi jobber med å finne en løsning

Kristin Nor­bye-Bek­ke­lund er en­hets­le­der for tek­nisk etat i Kar­as­jok kom­mu­ne. Hun vil sør­ge for at det kom­mer på plass en løs­ning for lo­kal le­ve­ring av ha­ge­av­fall. Men hun tren­ger å se nærmere på hva kom­mu­nen skal gjø­re med for­uren­set, or­ga­nisk av­fall.
 Foto: Karasjok kommune

Kristin Nor­bye-Bek­ke­lund er en­hets­le­der for tek­nisk etat i Kar­as­jok kom­mu­ne. Hun vil sør­ge for at det kom­mer på plass en løs­ning for lo­kal le­ve­ring av ha­ge­av­fall. Men hun tren­ger å se nærmere på hva kom­mu­nen skal gjø­re med for­uren­set, or­ga­nisk av­fall. Foto: Karasjok kommune

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!