Annonse
Ságat

Forvaltning av Finnmark:

Venstre peker på kommunene

– Venst­re har med det­te star­tet den vik­ti­ge de­batt­en om frem­tid­ens for­valt­ning av de for­ny­ba­re na­tur­res­surs­er i Finn­mark, sier tid­lig­ere Kau­to­kei­no-ordfører An­ton Dahl, fyl­kes­le­der for Finn­mark Venst­re, Ire­ne Dahl og tid­lig­ere jus­tis­mi­nis­ter Odd Ei­nar Dørum. Kom­mu­ne­ne har en sen­tral plass i de­res ar­gu­men­ta­sjon. Foto: Privat

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!