Ságat

Ottar med fokus på tida da fornorskningen slo igjennom:

De var blant de sterkeste motkreftene

I det siste num­me­ret av Ottar, som gis ut av Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tets­mu­se­um, nr 5 fra 2020, kan du blant an­net lese om venn­ska­pet mel­lom vi­ten­skaps­man­nen, Jens An­dre­as Friis og rein­drifts­sa­men Lars Ja­kob­sen Hæt­ta, som del­tok i Kau­to­kei­no-opp­rø­ret, og som sen­ere over­sat­te Bi­be­len til sam­isk. Foto: Elin Wersland

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!