ANNONSE
Annonse
Ságat

– Unødvendig å sette fiskerne opp mot hverandre

– Man kun­ne økt totalkvota og åp­net for kom­mer­si­elt fiske også vest­på, slik at fis­ker­ne der kun­ne drive krab­be­fiske på lik lin­je med vi som er øst­på, sier le­der i Nor­ges kyst­fisk­ar­lag, Arne Pe­der­sen, om krab­be­fis­ket i Finn­mark. Foto: Tor­bjørn It­te­lin

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 01.06.2020 kl 13:35

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!