Annonse
Ságat

– Ta lærdom av Fosen

Tana for­mann­skap in­vi­te­rer til in­ter­kom­mu­nalt sam­ar­beid mel­lom kom­mu­ne­ne i re­gi­on­en an­gå­en­de sak­er som be­rø­rer pri­mær­nær­ing­er, og me­ner det vil sik­re en hel­het­lig til­nær­ming til å hånd­te­re ut­ford­ring­er og ut­vik­lings­mu­lig­he­ter knyt­tet til pri­mær­nær­ing­en.
 Foto: Rita Heitmann

Tana for­mann­skap in­vi­te­rer til in­ter­kom­mu­nalt sam­ar­beid mel­lom kom­mu­ne­ne i re­gi­on­en an­gå­en­de sak­er som be­rø­rer pri­mær­nær­ing­er, og me­ner det vil sik­re en hel­het­lig til­nær­ming til å hånd­te­re ut­ford­ring­er og ut­vik­lings­mu­lig­he­ter knyt­tet til pri­mær­nær­ing­en. Foto: Rita Heitmann

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!