ANNONSE
Annonse
Ságat

Småviltjakta i Finnmark:

Styrker lokal medvirkning

I de re­vi­der­te ret­nings­lin­je­ne er det nå tatt med at FeFo skal ha re­gel­mes­si­ge dia­log­mø­ter med lo­ka­le bru­ke­re og kom­mu­ner an­gå­en­de for­valt­ning­en av små­vilt i Finn­mark.
FOTO: PRI­VAT

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!