Ságat

SNO i beredskap i beitesesongen

Fra 1. juni har stats­for­val­te­re i hele land­et an­sat­te som er til­gjen­ge­lig for å hånd­te­re even­tu­el­le si­tua­sjo­ner som kan opp­stå der­som rov­vilt gjør ska­de på hus­dyr el­ler tam­rein.
ILLUSTRASJONSFOTO

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!