Ságat

Fornøyd etter avklaring med ordføreren:

Skal endelig sende inn byggesøknad

Nina Drols­ham­mer fø­ler seg gan­ske trygg på at hun nå en­de­lig kan sen­de byg­ge­søk­nad på hyt­te­drøm­men hun vil rea­li­se­re på fa­mi­lie­ei­en­dom­men ved elva. Foto: Pri­vat

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!