Ságat

Paneldebatt om kunst og bærekraft

I pa­ne­let dis­ku­ter­te del­ta­ker­ne hvor­dan hånd­verk kan være en måte å ta vare på sam­funn­et og mil­jø­et, og kan­skje til og med en form for mot­stand. Foto: Skjerm­dump

I pa­ne­let dis­ku­ter­te del­ta­ker­ne hvor­dan hånd­verk kan være en måte å ta vare på sam­funn­et og mil­jø­et, og kan­skje til og med en form for mot­stand. Foto: Skjerm­dump

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!