Ságat

Mu­se­ums­pe­da­gog Maja Oli­ne Sar­re ko­ser seg på topp­tur på Kå­gen ved Skjerv­øy i Nord-Troms i 2020. Det­te bil­det me­ner hun kan ha en sym­bolsk be­tyd­ning med tan­ke på ski­enes his­to­rie, da det vi­ser spor­ene som er gått opp bak henne. Foto: Privat

På skitur gjennom ukjent terreng

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 06.04.2021 kl 15:04

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!