Ságat

Etter krav fra reinbeitedistriktet:

Øyfjellet-saken utsatt enda ett år

Slik begrunnes utsettelsen

Slik ligger Øyfjellet vindkraftverk i Jillen-Njarke reinbeitedistrikt. De gule "gatene" er flyttleiene. Som vi ser overlapper vindkraftområdet flyttleiene. Det overlapper også andre årstidsbeiter som ikke er markert på dette kartet. Det blåskraverte feltet i nordøst er vinterbeitesone 5, som reinen skal flyttes til og fra to ganger i året. Montasje av vindkraftverket i reindriftskartet er gjort av Ságat.
 Foto: NVE

Slik ligger Øyfjellet vindkraftverk i Jillen-Njarke reinbeitedistrikt. De gule "gatene" er flyttleiene. Som vi ser overlapper vindkraftområdet flyttleiene. Det overlapper også andre årstidsbeiter som ikke er markert på dette kartet. Det blåskraverte feltet i nordøst er vinterbeitesone 5, som reinen skal flyttes til og fra to ganger i året. Montasje av vindkraftverket i reindriftskartet er gjort av Ságat. Foto: NVE

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!