ANNONSE
Annonse
Ságat

Ønsker tips om kriminalitet

Fisk­eri­kri­mi­na­li­tet kan for eks­em­pel være i for­bind­el­se med fangst, land­ing, pro­duk­sjon, tran­sport, eks­port el­ler salg av fisk og fis­ke­pro­duk­ter.
Ill.foto: Torbjørn Ittelin

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!