Annonse
Ságat

Ønsker prioritering av lærere og barnehageansatte

Bør­re Stei­nar Bør­re­sen me­ner an­sat­te i bar­ne­ha­ger og sko­ler bør pri­ori­te­res i vak­si­ne­kø­en. – På den må­ten kan man star­te et nytt sko­le- og bar­ne­ha­ge­år mye trygg­ere, sier han.
FOTO: BIR­GIT­TE WISUR OLSEN

Bør­re Stei­nar Bør­re­sen me­ner an­sat­te i bar­ne­ha­ger og sko­ler bør pri­ori­te­res i vak­si­ne­kø­en. – På den må­ten kan man star­te et nytt sko­le- og bar­ne­ha­ge­år mye trygg­ere, sier han.
FOTO: BIR­GIT­TE WISUR OLSEN

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!