ANNONSE
Annonse
Ságat

Ønsker å teste e-bjeller på reinen

Rein­ei­e­re i Neidenelven Sii­da i Nes­se­by øns­ker å tes­te ut bruk av elek­tro­nis­ke bjel­ler på dyr­ene. På den må­ten me­ner de å kun­ne bedre pas­se på flok­ken, og blant an­net unn­gå sto­re tap til rov­dyr.
IL­LUST­RA­SJONS­FO­TO: RITA HEIT­MANN

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!