Ságat

Ønsker å få på plass permanent vertskap

I sty­rings­grup­pa for pro­sjek­tet sit­ter Filip Dalmeyer (fra venst­re), pro­sjekt­le­der Rune Nord­hus og Finn Hel­ge Lunde. Fred Fis­ke­beck og Sør-Var­ang­er Ut­vik­ling er også med. FOTO: Pri­vat

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!