Ságat

Tapte i tingretten – lagmannsretten neste stopp

Det følger av Naturmangfoldloven § 19 at dyreeier har krav på «full erstatning» for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. Etter forskriften § 7 skal det ytes erstatning når tamrein er gjenfunnet og undersøkelse foretatt av Statens naturoppsyn (SNO), eller den departementet bestemmer, viser en sannsynlighetsovervekt for at dyret er drept eller skadet av rovvilt. Etter forskriften § 8 skal det ytes erstatning også i øvrige tilfeller der omstendighetene tilsier at tamrein er tapt som følge av rovvilt. Det er erstatning utmålt etter denne bestemmelsen saken gjelder. Bildet er fra da leder i reinbeitedistrikt 14A, Per Johan Aslaksen Anti, inviterte til kadaverundersøkelse i Lakselv.
 Foto: Irene Andersen

Det følger av Naturmangfoldloven § 19 at dyreeier har krav på «full erstatning» for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. Etter forskriften § 7 skal det ytes erstatning når tamrein er gjenfunnet og undersøkelse foretatt av Statens naturoppsyn (SNO), eller den departementet bestemmer, viser en sannsynlighetsovervekt for at dyret er drept eller skadet av rovvilt. Etter forskriften § 8 skal det ytes erstatning også i øvrige tilfeller der omstendighetene tilsier at tamrein er tapt som følge av rovvilt. Det er erstatning utmålt etter denne bestemmelsen saken gjelder. Bildet er fra da leder i reinbeitedistrikt 14A, Per Johan Aslaksen Anti, inviterte til kadaverundersøkelse i Lakselv. Foto: Irene Andersen

Publisert:

Sist oppdatert: 06.06.2024 kl 13:02

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!