Ságat

Storslått 75-årsmarkering for HV-17

HV-17 er i dag et dis­trikt i Hei­me­vern­et som har ter­ri­to­ri­elt mili­tært an­svar over Finn­mark fylke. HV-17 består av dis­trikts­stab, inn­sats­styrke og ni HV-områ­der. Dis­trikts­staben er loka­li­sert på Por­sang­moen leir. Foto: Hannah Persen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!