Ságat

Omstridt mobbesak braker løs i lagmannsretten:

Står klar til å kjempe for Arnar

Ad­vo­kat Ar­vid Kjær­vik er ved godt håp i for­kant av at retts­sak­en til hans kli­ent Ar­nar Vuo­lab Jør­gen­sen skal opp for lag­manns­rett­en. Han ser for seg at an­ke­sa­ken som ble reist av kom­mu­nen vil bli en gjen­ta­kel­se av de­res for­ri­ge retts­run­de i ting­rett­en. Foto: Sørlandsadvokatene

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!