Ságat

Søker frivillige datahjelpere

En data­vei­le­der er en per­son som kan grunn­legg­en­de bruk av PC, nett­brett el­ler smart­te­le­fon, og som har tid og an­led­ning til å hjel­pe.
 Foto: Pixabay

En data­vei­le­der er en per­son som kan grunn­legg­en­de bruk av PC, nett­brett el­ler smart­te­le­fon, og som har tid og an­led­ning til å hjel­pe. Foto: Pixabay

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!