Ságat

Seks søkere til Per Øyvind Paulsens stilling

Etter at økonomirådgiver Per Øyvind Paulsen sluttet i jobben er det fra flere hold påpekt hvor viktig det er å snarlig få den strategiske økonomikompetansen på plass igjen. Foto: Birgitte Wisur Olsen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!