Ságat

Øremerket skatt kan mer enn fordoble Sametingets budsjett

Størstedelen av overføringen til Sametinget går ikke til Sametinget, men via Sametinget til barnehager, skoleelever, språksentre, museer, festivaler, kulturhus, foreninger, organisasjoner, forlag, kunstnere, musikere, joikere, duojáre, næringsutøvere, samisk idrett, medier og samiske tilbud i kommuner, fylker osv. Illustrasjonsbildet viser øyeblikket da Silje Karine Muotka ble valgt til ny sametingspresident. Foto: Lars Birger Persen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!