Ságat

Ønsker snekrabbekvote til hvert fartøy

For at fangst­leddet og land­an­leg­gene skal ha tid til plan­legg­ing av neste års fiske etter snekrabbe, bør re­gu­ler­ing­en av fisk­et etter denne arten pre­sen­te­res så tidlig over som­mer­en som mulig, har regionrådene i Øst- og Vest-Finnmark skrevet i en uttalelse.
 Foto: Havforskningsinstituttet

For at fangst­leddet og land­an­leg­gene skal ha tid til plan­legg­ing av neste års fiske etter snekrabbe, bør re­gu­ler­ing­en av fisk­et etter denne arten pre­sen­te­res så tidlig over som­mer­en som mulig, har regionrådene i Øst- og Vest-Finnmark skrevet i en uttalelse. Foto: Havforskningsinstituttet

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!