Ságat

Jeger & fisk mot Karasjokeiendommen:

NJFF Finnmark med søksmål og FeFo-partshjelp

– NJFF Finn­mark er ikke enig i Finn­marks­kom­mi­sjon­ens kon­klu­sjon om at ei­en­doms­ret­ten til land og vann i Kar­as­jok til­lig­ger lo­kal­be­folk­nin­gen. Vi rei­ser der­for søks­mål i sak­en og mel­der oss sam­ti­dig som parts­hjel­per til for­del for FeFo, ut­ta­ler le­der An­ton Dahl fra Kau­to­kei­no. Foto: Rita Heit­mann

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 14.01.2022 kl 15:35

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!