Ságat

Næringslivet møtte Forsvaret

Karin Erik­sen (Sp), Lars Einar Han­sen fra FLO (til høyre), og faglig le­der Karl Einar Håkon­sen i Bygg & Maler­mes­te­ren AS un­der de­batt­en, som ble ledet av Mona Hal­vari (til venstre) i Troms og Finn­mark fyl­kes­kom­mune, pro­sjekt­le­der for pro­sjekt leve­ran­dør­ut­vik­ling For­svar­et. Foto: Synniva Tønsberg Gaski/TFFK

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 24.11.2022 kl 08:30

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!