Ságat

Ny reinmerke-app:

Nytte og underholdning

Den nye rein­mer­ke­lap­pen «Mearka» er til nytte og under­hold­ning. Rein­eier Leif Anders Som­by i NRL får med få klikk full over­sikt over god­kjente øre­mer­ker for rein, un­der lan­se­rin­gen i Alta. Jack Mikael Nystad på Sámi Sii­da, og al­le andre som ikke har et aktivt merke, må nøye seg med å "spille" med "øremerker" på distriktsnivå, men får ikke vite eksakt hvem som inne­har de ulike mer­kene. Foto: Rita Heitmann

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!