Ságat

Konflikten i Kautokeino:

Kontrollutvalget går for politianmeldelse

Et enstem­mig kon­troll­ut­valg i Kautokeino ber kom­mu­ne­sty­ret å poli­ti­an­melde mulige straff­bare for­hold i vars­elet fra kom­mu­ne­di­rek­tør Kent Valio. Kon­troll­ut­val­get etter­ly­ser også ret­nings­lin­jer for hånd­te­ring av varsel mot fol­ke­valgte, og utval­get ønsker en halv mil­lion kroner for å se på kom­mu­nens hånd­te­ring av Valio-sak­en. Foto: Rita Heitmann

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!