Ságat
Øy­vind Rav­na er pro­fes­sor i retts­vi­ten­skap ved Det ju­ri­dis­ke fa­kul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø. Han har en rek­ke an­ke­punk­ter å kom­me med mot NRKs pod­kast-se­rie «Sa­me­nes his­to­rie». Nå inn­ven­der han at his­to­rie­frem­stil­lin­gen som frem­går av epi­so­de fem, «Kul­tur­mø­ter og ko­lo­ni­se­ring», også er be­vi­se­lig feil. Det kan i nes­te om­gang få be­tyd­ning for retts­pro­ses­ser som på­går i dag.
 Foto: UiT

Øy­vind Rav­na er pro­fes­sor i retts­vi­ten­skap ved Det ju­ri­dis­ke fa­kul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø. Han har en rek­ke an­ke­punk­ter å kom­me med mot NRKs pod­kast-se­rie «Sa­me­nes his­to­rie». Nå inn­ven­der han at his­to­rie­frem­stil­lin­gen som frem­går av epi­so­de fem, «Kul­tur­mø­ter og ko­lo­ni­se­ring», også er be­vi­se­lig feil. Det kan i nes­te om­gang få be­tyd­ning for retts­pro­ses­ser som på­går i dag. Foto: UiT

Jussprofessor tar kommisjonsmedlem og statskanalen i rette:

– Kongen ble ikke betraktet som eier av grunnen i Finnmark

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!