Porsanger opplever nedgang i utbetalt sosialhjelp

Mens levekostnadene generelt øker:

Porsanger opplever nedgang i utbetalt sosialhjelp

Publisert: - Oppdatert: 20.01.2023 kl 14:12

Økte varepriser og renter har ikke medført behov for økt sosialhjelp i Porsanger. Økonomisk rådgivning og veiledning har gjort mange uavhengig av sosialhjelp, sier NAV-leder Kjell Johansen.

Dette har Nordkalottfolket ønsket lenge

Dette har Nordkalottfolket ønsket lenge

Publisert:

I Kirkenes har det skjedd store ting for Nordkalottfolket. Toril Bakken Kåven sier at dette virkelig er en gledens dag.

– Er kjent med behovet, men nei

– Er kjent med behovet, men nei

Publisert:

– Det foreligger foreløpig ikke konkrete planer for oppstart av arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei på strekningen Tana bru – Skiippagurra, sier Samferdselsdepartementet.

Går over til faste frister for å søke tilskudd

Går over til faste frister for å søke tilskudd

Publisert:

Har du eller din forening tenkt å søke fylkeskommunale midler knyttet til samiske og kvænsk/norsk-finske formål, må du nå forholde deg til faste søknadsfrister.

Hva Rune fortalte

Hva Rune fortalte

Publisert: - Oppdatert: 23.01.2023 kl 07:56

– Det krever sitt mot å kreve sin rett, og slik har det vært siden vi ble beskyldt for å være separatister når vi ba om egne lærebøker i samisk, som Ole Henrik Magga i sin tid uttrykte det. Samtidig hevder FeFos advokater at mangelen på krav og motstand mot statens posisjoner bare ...

Det som intet er i verdens øyne

Inger løfter opp:

Det som intet er i verdens øyne

Publisert:

Rotter og måser er blant motivene på Inger Grønnbakk sin keramikk.
– Jeg liker å løfte opp det som ikke er noe verdt i verdens øyne, slik som denne rotta her, sier hun.

– Jeg vil gjøre gode endringer i andres liv

Nilofar (23) har mange jern i ilden:

– Jeg vil gjøre gode endringer i andres liv

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2023 kl 13:29

Som barn kom Nilofar fra Afghanistan til Lakselv. I motsetning til sine slektninger i Afghanistan, kan Nilofar velge hva hun vil gjøre med livet sitt. Det er en mulighet hun ikke vil sløse bort.

– Frem for kultur som næring

– Frem for kultur som næring

Publisert:

Onsdag var folk som driver med kultur som næring samlet til seminar på Perleporten kulturhus. Her ble man bedre kjent med hverandre, og tanker om samarbeid og nettverksbygging ble sådd.

– Denne generasjonen skulle vi båret på gullstol

Ni sykehjemsplasser legges ned:

– Denne generasjonen skulle vi båret på gullstol

Publisert:

Leder i Sør-Varanger Senterparti, Finn-Håkon Sneve Steinbakk er sterkt kritisk til at kommunen skal legge ned Wesselstua og 9 sykehjemsplasser.

– Akkurat som å slippe ned noen i fallskjerm der problemet er

– Akkurat som å slippe ned noen i fallskjerm der problemet er

Publisert:

– Det er for lite midler. Det er tydelig, mener Ronny Wilhelmsen fra Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet etter å ha deltatt på tirsdagens pukkellaksseminar i Tana. Han syns også arbeidet er kommet sent i gang.

Informerer om retten til samiskopplæring

Informerer om retten til samiskopplæring

Publisert:

Statsforvalterne inviterer til nettseminar der tema er retten til samiskopplæring i skolen.

– Vi blir pisset på! Samene er blitt borte!

– Vi blir pisset på! Samene er blitt borte!

Publisert: - Oppdatert: 19.01.2023 kl 12:33

Talsmann for Guttorm-gruppen sier han aldri har blitt så fornedret som same som etter innleggene fra FeFos advokater. – Samene er blitt borte, sier han om FeFos historiefortelling om Karasjok.

– Vår Bjarne sine bilder

– Vår Bjarne sine bilder

Publisert:

– Det er en glede for meg å kunne være guide for visning av Bjarne Holst sine bilder, og det er så flott at vi har fått en stiftelse som ivaretar hans kunst her; hjemme hos oss.

Niillas og Bjarne på Nasjonalbiblioteket

Niillas og Bjarne på Nasjonalbiblioteket

Publisert: - Oppdatert: 19.01.2023 kl 12:02

Kunstneren, joikeren og fotografen Niillas Aslaksen Somby og den tidligere sameaktivisten Bjarne Store-Jakobsen kan bli å treffe for de som besøker Nasjonalbiblioteket utover våren.

– Så arrogant at det holder ikke mål

– Så arrogant at det holder ikke mål

Publisert:

Hvordan fange pukkellaks i sjøen uten å skade atlanterhavslaksen? Det er ett av de aller største spørsmålene før den ventede pukkelakse-invasjonen til sommeren.

FeFo krever frifinnelse

FeFo mot Karasjok-folket:

FeFo krever frifinnelse

Publisert:

Den fastboende befolkningen i Karasjok har ikke på noe tidspunkt etter 1751 utøvd beføyelser som etter sin art krever eiendomsrett. Befolkningen i Karasjok hadde heller ikke egne organer som styrte og regulerte ressursbruken, men henvendte seg til staten ved behov for reguleringer, hevder FeFo ...

De mange vitner til bruken av utmarka

De mange vitner til bruken av utmarka

Publisert:

FeFo betviler ikke at lokalbefolkningen i Karasjok har brukt og utnyttet alle tilgjengelige utmarksressurser ut fra en oppfatning om at bruken har vært rettmessig. Dessuten mener FeFo at Karasjok-folket «har opparbeidet seg selvstendige bruksrettigheter som fortsatt er i behold, og som gjelder ...

Staten griper inn

FeFo mot Karasjok-folket:

Staten griper inn

Publisert:

Befolkningen i Karasjok har over lang tid vist aksept for statens eierskap og forvaltningsrett til utmarka i kommunen, er ett av FeFos hovedbudskap.

917 fartøy registrert for kongekrabbefiske

917 fartøy registrert for kongekrabbefiske

Publisert:

917 fartøy får anledning til å fiske i alt 2.495 tonn kongekrabbe i regulert område i 2023.

Det er rekordår!

Det er rekordår!

Publisert:

Det er rekordår for Norges arktiske universitetsmuseum. De ønsket dobbelt så mange besøkende velkommen i 2022 som året før, og Polarmuseet hadde flere besøkende enn noen gang. Også i Botanisk hage var besøkstallet på høyde med tida før pandemien.

Reindriftas fremvekst og verddevuohta

Reindriftas fremvekst og verddevuohta

Publisert:

Det gode og relativt konfliktløse forholdet mellom reindrifta og de fastboende i Karasjok er dokumentert for utmarksdomstolen.

Tildelt Nordisk samisk språkpris – Gollegiella 2022

Tildelt Nordisk samisk språkpris – Gollegiella 2022

Publisert:

Ole Henrik Magga har gjennom hele sitt liv gjort fremragende innsats for å fremme, utvikle og bevare de samiske språkene, heter det i begrunnelsen. Gjennom sitt livsverk har han vist samene og omverdenen at samisk er et betydningsfullt og levende språk.

Nostalgisk filmtilbakeblikk

Nostalgisk filmtilbakeblikk

Publisert:

I år, nærmere bestemt 24. februar, er det 54 år siden premieren på den norske spillefilmen «Brent jord» som av VG fikk terningkast 6.

– Ja, samene er ivaretatt

Ministeren svarer Pasientfokus:

– Ja, samene er ivaretatt

Publisert:

– Behandlingsstedene har samisk kompetanse, dessuten blir det kortere reisetid for pasientene.

Vil eie på etnisk grunnlag

Vil eie på etnisk grunnlag

Publisert:

– Den samiske befolkningen i Karasjok har kollektiv eiendomsrett til den grunnen i Karasjok kommune som Finnmarkseiendommen overtok fra Statskog SF da Finnmarksloven trådte i kraft, er påstanden fra Guttorm-gruppen, Reinbeitedistrikt 16 og Reinbeitedistrikt 13.