Ságat

Faktagrunnlaget i saken er avgjørende

Pro­fes­sor Øy­vind Rav­na sier at for­ut­satt at det er til­strek­ke­lig res­surs­grunn­lag for å fiske, så kan nek­tel­se av fiske utvil­somt være en krenk­el­se av rett­en til å ut­ø­ve kul­tur et­ter ar­tik­kel 27.
 Foto: Privat

Pro­fes­sor Øy­vind Rav­na sier at for­ut­satt at det er til­strek­ke­lig res­surs­grunn­lag for å fiske, så kan nek­tel­se av fiske utvil­somt være en krenk­el­se av rett­en til å ut­ø­ve kul­tur et­ter ar­tik­kel 27. Foto: Privat

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!