Ságat

– Endelig indre riksvei

Johan Vasara i Kautokeino Arbeiderparti er glad for at Indre riksvei er med i ny Nasjonal transportplan.– Det vi­ser at regjeringen en­de­lig har tatt hen­syn til de trans­port­be­ho­ve­ne vi har i ind­re-Finn­mark. Det­te har det vært umu­lig å få for­stå­el­se for fra tid­lig­ere re­gje­rin­ger, sier Va­sa­ra.
 Foto: Rita Heitmann

Johan Vasara i Kautokeino Arbeiderparti er glad for at Indre riksvei er med i ny Nasjonal transportplan.– Det vi­ser at regjeringen en­de­lig har tatt hen­syn til de trans­port­be­ho­ve­ne vi har i ind­re-Finn­mark. Det­te har det vært umu­lig å få for­stå­el­se for fra tid­lig­ere re­gje­rin­ger, sier Va­sa­ra. Foto: Rita Heitmann

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!