Ságat

Les hvordan staten røvet Finnmark:

En gedigen eiendomssvindel

FAKSIMILE AV GRUNNBOKBLAD FOR GNR 1 BNR 1 I TANA KOMMUNE:
Til venstre først det manuelle grunnbokblad (oppretta 1985), dernest det manipulerte grunnbokbladet som med håndskrift er påført den fiktive skjøtekoden «H2- SJORD» og til høyre utskrift av elektronisk grunnbok (oppretta 1993). Legg merke til at den fiktive skjøtekoden medførte at staten v/ Finnmark jordsalgskontor uten lov og rett ble registrert i elektronisk grunnbok som hjemmelshaver nr 2. Hvem er hjemmelshaver nr 1, den opprinnelige eier, som har overdratt hjemmelen til staten uten skjøte og tinglysing? Tilsvarende skjedde for alle bnr 1 under alle gårdnumre i hele Finnmark fylke, inkludert Karasjok kommune som nå er under lupen i Høyesterett.

FAKSIMILE AV GRUNNBOKBLAD FOR GNR 1 BNR 1 I TANA KOMMUNE:
Til venstre først det manuelle grunnbokblad (oppretta 1985), dernest det manipulerte grunnbokbladet som med håndskrift er påført den fiktive skjøtekoden «H2- SJORD» og til høyre utskrift av elektronisk grunnbok (oppretta 1993). Legg merke til at den fiktive skjøtekoden medførte at staten v/ Finnmark jordsalgskontor uten lov og rett ble registrert i elektronisk grunnbok som hjemmelshaver nr 2. Hvem er hjemmelshaver nr 1, den opprinnelige eier, som har overdratt hjemmelen til staten uten skjøte og tinglysing? Tilsvarende skjedde for alle bnr 1 under alle gårdnumre i hele Finnmark fylke, inkludert Karasjok kommune som nå er under lupen i Høyesterett.

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!