Annonse
Ságat

Det frie ord i nord svekkes

– Re­gjer­ingas for­slag til stats­bud­sjett for 2023 vil gjø­re sam­iske dags­avis­er og lo­kal­avis­er i ut­kant­fyl­ket Finn­mark til ta­pe­re i nes­te års pres­se­støt­te, sier sty­re­leder i Sá­gat, Bjørnar Pe­der­sen.

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!