Ságat

Ber om bedre betingelser for melkeproduksjon

– Mel­ke­pro­duk­sjon og vide­re­for­ed­lin­gen av mel­ka er et vik­tig bidrag til akti­vi­tet og sys­sel­set­ting i Øst-Finn­mark, sier medlem av Øst-Finnmarkrådet og tanaordfører Helga Pedersen.

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!