Ságat

Forsterkninger til både Fosen og Finnmark:

Amnesty med på vinnerlaget

Med Amnesty International, med poli­tisk råd­gi­ver Aili Kes­ki­talo, på lag­et, så tror natur­ver­nere, same­be­veg­el­sen og rein­drif­ten på at Fosen-dommen skal bedre kårene for sam­isk kultur og nær­ing. Det kom frem på arr­an­ge­ment­et «Hva bør Fosen-dommen bety for Finn­mark» på Thon hotell i Alta nylig.
For men­nes­ke­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen er urfolk, klima og miljø et nytt felt. – Vi er god på kam­panje, kunn­skap og research, sier Kes­ki­talo (til høyre). 
Her med fra venstre Per Olaf Per­sen fra Fol­ke­ak­sjo­nen mot Davvi vind­kraft­verk, sen­tral­sty­re­med­lem Kjell M. Derås i Natur­vern­for­bun­det, råd­gi­ver The­re­se Hugst­myr Woie i Nor­ges Naturvernforbund, same­tings­pre­si­dent Silje Karine Muot­ka, seni­or­råd­gi­ver Anders J. Eira i Protect Sápmi. Foto: Rita Heit­mann.

Med Amnesty International, med poli­tisk råd­gi­ver Aili Kes­ki­talo, på lag­et, så tror natur­ver­nere, same­be­veg­el­sen og rein­drif­ten på at Fosen-dommen skal bedre kårene for sam­isk kultur og nær­ing. Det kom frem på arr­an­ge­ment­et «Hva bør Fosen-dommen bety for Finn­mark» på Thon hotell i Alta nylig.
For men­nes­ke­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen er urfolk, klima og miljø et nytt felt. – Vi er god på kam­panje, kunn­skap og research, sier Kes­ki­talo (til høyre).
Her med fra venstre Per Olaf Per­sen fra Fol­ke­ak­sjo­nen mot Davvi vind­kraft­verk, sen­tral­sty­re­med­lem Kjell M. Derås i Natur­vern­for­bun­det, råd­gi­ver The­re­se Hugst­myr Woie i Nor­ges Naturvernforbund, same­tings­pre­si­dent Silje Karine Muot­ka, seni­or­råd­gi­ver Anders J. Eira i Protect Sápmi. Foto: Rita Heit­mann.

Publisert:

Sist oppdatert: 22.03.2022 kl 10:39

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!