Ságat

Utkast til ny arealplan i Porsanger:

– Alle varige disper er ivaretatt

Samtlige dispensasjoner fra arealplanen som Porsanger kommune har innvilget siden 2000, er ivaretatt så langt som mulig i det nye planforslaget, mener konstituert kommunedirektør Kjell Magne Rasmussen. Foto: Irene Andersen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!