Ságat

Nye materialer skal redusere skader fra fiskeriene

– Ar­bei­det med å ut­vik­le nye og smar­te bio-ned­bryt­ba­re plast­ty­per vil være med på å gi oss et løft in­nen forsk­ning og in­du­stri­ell ut­vik­ling, me­ner fors­ker Roger B. Larsen som vi her ser un­der for­søk om bord på F/F «Hel­mer Hans­sen».
FOTO: VA­LEN­TI­NA LANCI, UiT

– Ar­bei­det med å ut­vik­le nye og smar­te bio-ned­bryt­ba­re plast­ty­per vil være med på å gi oss et løft in­nen forsk­ning og in­du­stri­ell ut­vik­ling, me­ner fors­ker Roger B. Larsen som vi her ser un­der for­søk om bord på F/F «Hel­mer Hans­sen».
FOTO: VA­LEN­TI­NA LANCI, UiT

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!