Ságat
Dette fotoet av fire menn, to gjeterhunder og en lavvo er tatt av Tromholt høsten 1882 i fjellene sør for Kautokeino. I begynnelsen på november 1852 hadde «storsiidaen», som de mest aktive familiegruppene tilknyttet «opprøret» dannet denne høsten, etablert leirplass ca. to mil sørvest for Kautokeino. Siidaene, som utgjorde storsiidaen, hadde alle sine sommerbeiter på øst eller vestsiden av Kvænangen og mange av dem hadde vært involvert i uroligheter under konfirmasjon i Skjervøy kirke i juli 1851. Noen av mennene sonet fortsatt straffen de ble idømt for dette.

Dette fotoet av fire menn, to gjeterhunder og en lavvo er tatt av Tromholt høsten 1882 i fjellene sør for Kautokeino. I begynnelsen på november 1852 hadde «storsiidaen», som de mest aktive familiegruppene tilknyttet «opprøret» dannet denne høsten, etablert leirplass ca. to mil sørvest for Kautokeino. Siidaene, som utgjorde storsiidaen, hadde alle sine sommerbeiter på øst eller vestsiden av Kvænangen og mange av dem hadde vært involvert i uroligheter under konfirmasjon i Skjervøy kirke i juli 1851. Noen av mennene sonet fortsatt straffen de ble idømt for dette.

Navn i Kautokeino - Anno 1852

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!