Ságat

Narkodom på særvilkår

Tingretten endte opp med en dom der fengselsstraffen på fire år og seks måneder ble delt på en ubetinget og en betinget del.
FOTO: TORBJØRN ITTELIN

Tingretten endte opp med en dom der fengselsstraffen på fire år og seks måneder ble delt på en ubetinget og en betinget del.
FOTO: TORBJØRN ITTELIN

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!