Ságat

Menneskeskapt og naturlig natur

De bort­imot 90 år gam­le stol­pe­fun­da­men­te­ne står fort­satt. Som mo­nu­men­ter over en svun­nen tid. Gutt­ene på bil­det er voks­ne i dag, søs­ken­bar­na Emil L.Z Arntzen og Ja­son G. Ward jr.

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!