Ságat

– Må først gjennomføre andre tiltak for å verne laksen

– Det er helt klart at sjø­lak­se­fis­ker­ne som ret­tig­hets­ha­ve­re og ur­folk ikke er til­strek­ke­lig hen­syn­tatt når det gjel­der sjø­lak­se­fis­ke, sier Bjar­ne Jo­han­sen i or­ga­ni­sa­sjo­nen Biv­du.
FOTO: BIR­GIT­TE WISUR OLSEN

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!