Ságat

Lite lodde ved kysten

De siste to uke­ne har fors­ke­re vært ute på loddegytetokt mel­lom And­øya og Var­ang­er­halv­øya. Rap­por­ten vi­ser lite lod­de ved kys­ten.
FOTO: HAV­FORSK­NINGS­IN­STI­TUTT­ET

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!