Ságat

Lave innslag av rømt oppdrettslaks

I det nasjo­nale over­våk­ings­pro­gram­met for rømt opp­dretts­fisk for 2020, ble det kart­lagt inn­slag av rømt opp­dretts­laks i 218 vass­drag. I 31 av disse ble det i fjor gjort utfisking av oppdrettslaks.
ILLUSTRASJONSFOTO: Veterinærinstituttet

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!