ANNONSE
Annonse
Ságat

Kommisjonen utsetter Kautokeino grunnet corona

Sann­hets- og for­son­ings­kom­mi­sjon­en ut­set­ter det åpne mø­tet i Kau­to­kei­no på grunn av co­ro­na­smit­te og re­strik­sjo­ner. Le­der Dag­finn Høybråten snak­ker med folket på de åpne mø­te­ne, og det skal han et­ter plan­en nå gjø­re i Kau­to­kei­no i ok­to­ber. Foto: In­ger Elin Utsi.

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 13.01.2021 kl 18:59

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!