Ságat

Kulturtur til Finland

Kjøpmann Seppo får overrakt «Jäämeren suomalaiset» fra Magne H. Persen Foto: Porsanger norskfinsk forening

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!