Ságat

Intens jobbing mot språkdøden

Arbei­det med FNs ti­år for urfolks­språk er i gang, både i Same­ting­et og Kom­mu­nal- og dis­trikts­depar­te­men­tet. Rådsmedlem Mikkel Eskil Mik­kel­sen (NSR) har an­svar for språk og opp­lær­ing på Same­ting­et. Foto: Rita Heit­mann.

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!