Ságat

Sterke følelser for Finnmark

Aksjonister i Alta med hjerte for Finnmark. "Ak­sjon Alta i Finn­mark" er en ny in­ter­es­se­for­en­ing som ar­bei­der for at Alta skal være i Finn­mark. Fra venst­re Britt Ka­rin Sø­vik, Kri­sti­an E. John­sen, Pål Sør­en­sen, Stei­nar Karl­strøm og Kurt Hel­ge Bak­ken. Foto: Rita Heit­mann

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!